Geachte SEW’ers,

Zondag 8 juli 2018 wordt het jaarlijkse G-toernooi gehouden.
Dit jaar hebben we besloten om het groots op te zetten. Zowel G-voetbal, als gemixte teams zullen op deze dag gaan voetballen. De gemixte teams bestaan uit senioren en moeten worden voorzien van 2 dames in een team, waarvan er altijd minimaal één in het veld zal moeten staan. Dit is voorlopig even kort de eerste informatie. Er zal spoedig meer informatie gaan volgen.

De eerste voorbereidingen zijn ondertussen gestart. We verwachten een geweldige voetbaldag te kunnen neerzetten voor jullie!

Noteer de datum dus alvast in je agenda!