Groen licht kunstgras SEW

28-06-2010

Zoals jullie wellicht allemaal al hebben vernomen na de raadsvergadering van 8 juni is dus duidelijk geworden dat de raad heeft ingestemd met 20 tegen 1 stem om kunstgras op te nemen in de aanbesteding van het nieuwe complex.

Voor SEW geld nu dus dat wij straks in ieder geval de beschikking zullen krijgen over 3 volwaardige voetbalvelden (1 verlicht kunstgrasveld (A), een verlicht natuurgras trainingsveld (C) en een natuurgras wedstrijdveld(B)).   
Het bestuur is hier dan ook zeer tevreden mee omdat dit ook jullie uitdrukkelijke wens was op de ingelaste ledenvergadering. Inmiddels zijn we alweer een aantal weken verder en krijgen wij de indruk dat er door de gemeente hard gewerkt wordt aan de voorbereidingen van het nieuwe complex. We zijn rond de kermisdagen al diverse malen in vergadering geweest met ambtenaren van de gemeente en de projectmanager van bouwadviesbureau BBN. Zo ligt er al een zgn. “vlekkenplan” (een plan waarop zichtbaar is hoe de velden en het gebouw komen te liggen) waarover wij ons konden buigen en is al indringend gekeken naar het program van eisen wat dan weer betrekking heeft op de invulling van het gebouw waarin de kleedkamers, kantine, bestuurskamer, sporthal etc. gevestigd zijn. De situatie is nu dat er op donderdag 8 juli in onze kantine een avond is belegd door de Dorpsraad i.s.m. de gemeente. Deze avond zal het vlekkenplan en de verdere te nemen stappen worden toegelicht aan de geïnteresseerde bevolking.  Doelstelling is vnl. ook om met name de buurtbewoners van het nieuwe complex tijdig te informeren en om daarmee planschade (wat overigens niet in de lijn der verwachtingen ligt) te voorkomen. Het bestuur nodigt hierbij alle leden dan ook van harte uit om deze avond te bezoeken en je op de hoogte te laten stellen van de situatie.
Als er weer nieuws te melden is zullen jullie dit via de site vernemen.

Groeten het bestuur

 

Wedstrijdverslagen

Agenda