AFMELDEN

Afmelden van leden kan uitsluitend geschieden voor 31 mei van het jaar voor het komende seizoen en wel schriftelijk bij de secretaris (adres: Oosterwijzend 29, 1688 CZ Nibbixwoud).

Let op: Bij afmelding na deze datum wordt de volledige contributie van het seizoen in rekening gebracht.

 

Agenda