Veiligheid

“We sporten veilig of we sporten niet”

Als voorzitter heb ik samen met mijn bestuur een verantwoordelijk als het gaat over de veiligheid op ons complex.  Alle bezoekers/gebruikers moeten veilig kunnen bewegen. Uitsluiten kan je een incident misschien nooit maar zo veel mogelijk voorkomen is een opdracht die wij onszelf opleggen de komende maanden. Maar ook ingevolge de Arbowet zijn wij als sportclub ook verplicht een RI en E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en Arbocheck te houden op en rond ons complex. Hier gaat SEW  samen met de Gemeente en andere stakeholders mee aan de slag. Onder het motto “we sporten veilig of we sporten niet” zullen wij invulling gaan geven aan het project.  Het doel is uiteindelijk om zoveel mogelijk incidenten te voorkomen of uit te sluiten en als er dan iets gebeurd hoe dient er gehandeld te worden en hoe is dat dan geborgd in de organisatie.

Mocht u als vrijwilliger, ouder of speler input willen geven aan dit thema meld je dan aan. Ook voor het melden van onveilige situaties kunt u uiteraard bij ons terecht. We nemen dat onmiddellijk mee in het proces.

Als voorzitter ben ik kartrekker van dit proces en zal daarin worden bijgestaan door een vrijwillige voetbalouder en ervaringsdeskundige op het gebied van veiligheid en gezondheid Natalie Limmen.

Vragen of opmerkingen hierover kunt u kwijt bij Natalie Limmen n.limmen@outlook.com

Herman op den Kelder

Voorzitter SEW

27-03-2017: Update veiligheid SEW

 

Wedstrijdverslagen

Agenda