Blauwe colonne

In 1999 hebben een aantal supporters van voetbalvereniging SEW De Blauwe Colonne opgericht. Naar het voorbeeld van wat ook wel bij andere verenigingen te zien was, werd gezocht naar een manier om de vereniging (financieel) te steunen, maar dan net even anders als de gebruikelijke sponsoring. De nadruk ligt daarbij op steun aan de hele vereniging en niet alleen voor het eerste elftal.

Piet Knol (voorzitter, Dreef 3 / tel. 572606), Jan Hulst (penningmeester, Klaverweide 83 / tel. 574745 / 0610303213), Hans Hinke (secretaris, Klaverweide 45 / tel. 573283 / 0627845131) en Céline Loos (0618647777) zijn bereid gevonden om de dagelijkse leiding van De Blauwe Colonne te verzorgen.  

Door de deelnemers wordt geld bijeen gebracht om op projectbasis een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de voetbalclub. Voorbeelden zijn de aanschaf van tafelvoetbalspel voor in de kantine, een bijdrage aan de bouw van het “stadionnetje” (boardingveldje), de aanschaf van een grootbeeldtelevisie voor in de kantine om voetbalwedstrijden te kunnen bekijken en de aanschaf van geluidsapparatuur voor in de kantine. Ook sponsort De Blauwe Colonne al enige jaren het mix-toernooi dat aan het eind van het voetbalseizoen wordt gehouden op allerlei manieren. De keuze voor projecten gebeurt steeds op voordracht van en in overleg met leden van De Blauwe Colonne. Soms ook op verzoek van het bestuur van SEW.

Leden van De Blauwe Colonne betalen respectievelijk € 45,- of € 70,- per kalenderjaar. Voor € 45,- ben je “gewoon” lid. Voor € 70,- ben je, naast “gewoon” lid, ook ballensponsor.

Van de € 70,- wordt € 25,- overgemaakt naar het ballenfonds van de vereniging. De pot waaruit voor de hele vereniging ballen worden aangeschaft. Hiertegenover staat dat deze mensen beurtelings als ballensponsor van het eerste elftal worden genoemd en rondom de wedstrijd waarbij hun naam wordt genoemd door het bestuur van SEW kunnen worden ontvangen.

De namen van de leden van De Blauwe Colonne staan op een speciaal daarvoor vervaardigd bord dat in de kantine hangt. Daarbij is ook speciale aandacht voor de ballensponsors.

Bij het jaarlijkse verzoek om de bijdrage, geeft het dagelijks bestuur, op papier, een toelichting op de financiële situatie, dus wat er is ontvangen en wat er is betaald en waaraan.

Van tijd tot tijd organiseert De Blauwe Colonne een samenkomst. Daar wordt dan onder het genot van een hapje en drankje over het wel en wee van de vereniging gesproken. Dit is echter geen zeer regelmatig terugkerend fenomeen. Het geld van De Blauwe Colonne is voor de vereniging en niet om feestjes van te vieren !

Indien u interesse heeft om lid te worden van De Blauwe Colonne kunt u zich aan melden bij één van de leden van het dagelijks bestuur. Het bankrekeningnummer van De Blauwe Colonne is NL73 RABO 0329 7996 14.  

 

Agenda