Nieuwe complex SEW

Onder dit kopje zullen met regelmaat nieuwsfeiten / ontwikkelingen en andere zaken benoemd worden, welke te maken hebben met de nieuwe accomodatie van SEW.

2014-12-16 1e paal Dorpsaccommodatie Nibbixwoud klik hier

2014-01-01 Van de voorzitter: Nieuwjaarsrede klik hier

2010-06-28 Groen Licht Kunstgras SEW klik hier

2010-05-13 Van de voorzitter: Leden verhuizing, klik hier

2010-05-01 Uitkomst extra ledenvergadering, klik hier

2009-11-02 Aanvulling op rapportage dorpsaccomodatie, klik hier.

2009-09-21 Het verslag van de bijeenkomst Cultureel centrum Bessie op 8 september 2009 over de dorpsaccommodatie Nibbixwoud, klik hier.

2009-09-04 Rapportage dorpsaccomodatie Nibbixwoud, klik hier.

2009-08-16 Het dagelijks bestuur van SEW vergadert op 14 september met de KNVB en de gemeente.

2009-08-16 SEW is uitgenodigd om op 10 september op het gemeentehuis te verschijnen.

2009-06-25 Verslag van het overleg met de gemeente d.d. 25 juni 2009, klik hier.

 

Agenda