VOG voor jeugd-coördinatoren en jeugdtrainers

SEW Voetbal wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) of kinderen van voetbal gerelateerde evenementen te maken hebben.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.
De mensen die het betreft hebben de afgelopen weken een mail ontvangen met een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
In dit verzoek staat een link naar de formele VOG-aanvraag en wijst de rest zich vanzelf.
Een officieel VOG beleid, aanname beleid en klachtenprocedure is onder constructie. Het is de bedoeling dat het beleid en alle VOG aanvragen met ingang van komend seizoen geregeld is of zoveel eerder als mogelijk.
Bestuur SEW