Artikelen door Beheerder website

Aanmelden nieuwe leden

In verband met een technische storing was het een tijd niet mogelijk om je als nieuw lid aan te melden op onze site. Hierdoor zijn aanmeldingen niet bij de ledenadministratie binnen gekomen. Mocht u geen reactie hebben gehad van onze ledenadministratie dan verzoeken we u om opnieuw gebruik te maken van het aanmeldformulier. https://www.sewnibbixwoud.nl/lid-worden/  

Jaarvergadering SEW 2019

    Het bestuur van voetbalvereniging SEW nodigt hierbij alle leden, ouders, vrijwilligers en overige betrokkenen bij SEW uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering. Deze vindt plaats op 20 september 2019 in de Dres, Lange Dres 1, Nibbixwoud. Aanvang: 20:30 uur.   De agenda is als volgt; Opening van de vergadering Vaststelling notulen vorige […]