Artikelen door Beheerder website

Jaarvergadering SEW 2019

    Het bestuur van voetbalvereniging SEW nodigt hierbij alle leden, ouders, vrijwilligers en overige betrokkenen bij SEW uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering. Deze vindt plaats op 20 september 2019 in de Dres, Lange Dres 1, Nibbixwoud. Aanvang: 20:30 uur.   De agenda is als volgt; Opening van de vergadering Vaststelling notulen vorige […]