Geachte SEW’ers,

Zondag 8 juli 2018 wordt het jaarlijkse G-toernooi gehouden.
Dit jaar hebben we besloten om het groots op te zetten. Zowel G-voetbal, als gemixte teams zullen op deze dag gaan voetballen. De gemixte teams (minimaal 7 personen) bestaan uit leden en niet leden vanaf 17 jaar.. Het Mixtoernooi start rond 12.00 uur.

Dit is voorlopig even kort de eerste informatie. Er zal spoedig meer informatie gaan volgen.

De eerste voorbereidingen zijn ondertussen gestart. We verwachten een geweldige voetbaldag te kunnen neerzetten voor jullie!

Noteer de datum dus alvast in je agenda!