Ereleden en leden van verdienste van Voetbalvereniging SEW Nibbixwoud.

In de onderstaande lijst staan de namen van de personen die wegens bijzondere verdiensten voor onze vereniging, door het bestuur zijn benoemd tot erelid of lid van verdienste. Zij hebben door hun geweldige inzet voor de club een onderscheiding gekregen die recht doet aan de titel “erelid” of “lid van verdienste”.
De club zal hen altijd dankbaar zijn voor datgene wat zij voor SEW hebben gedaan.
SEW vindt het daarom belangrijk om deze mensen apart op deze pagina te vermelden.

Bestuur SEW.

Ereleden van SEW