Ereleden en leden van verdienste van Voetbalvereniging SEW Nibbixwoud.

In de onderstaande lijst staan de namen van de personen die wegens bijzondere verdiensten voor onze vereniging, door het bestuur zijn benoemd tot erelid of lid van verdienste. Zij hebben door hun geweldige inzet voor de club een onderscheiding gekregen die recht doet aan de titel “erelid” of “lid van verdienste”.
De club zal hen altijd dankbaar zijn voor datgene wat zij voor SEW hebben gedaan.
SEW vindt het daarom belangrijk om deze mensen apart op deze pagina te vermelden.

Bestuur SEW.

 • Jaap Kieftenburg
 • Thijmen Beerepoot
 • Jan Koopman
 • Cor Vriend
 • Pé Pronk
 • Piet Nan
 • Niek Op den Kelder 1974
 • Piet Knol 1983
 • Nic Berkhout 1988
 • Hans Doodeman 1991

 • Piet Schoenmaker 1993

 • Herman Wiggers 2000
 • Wim Bijl 2006
 • Cees Ursem 2006
 • Frans Keizer 2009
 • Sjaak Wittenberg 2014
 • Eugène Reuser 2016
 • Cor Wals 2017
 • Fred Hoogland 2017
 • Sjaak Entius 2017
 • Bert Ooijevaar 2017

Naast ereleden heeft SEW ook nog Leden van Verdienste.

Lid van Verdienste van SEW zijn:

 • Jan Grippeling
 • Rolof o/d Kelder 2004
 • Thea Bijl 2006
 • Hans Tigges 2008
 • Nico Faber 2015