Normen en waarden

SEW hecht veel waarde aan een goede omgang met elkaar, respect en vertrouwen. Denk daarom aan de volgende spelregels in en rond het veld.

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel en zonder tegenstander geen voetbal.

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.

 • Laat geen afval slingeren.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in het café.
 • Fietsen in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling.
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • Spreek degene aan die zich hier niet aan houdt.

Een spelers van SEW:

 • Is sportief, vertoont teamgeest en helpt zijn medespelers in het veld.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer als niet aan de training of wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • Is voor een wedstrijd of training op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Heeft respect voor de tegenstander, de scheids en het publiek.
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
 • Is zuinig op alle materialen van SEW, dus ook op de velden en kleedkamers.
 • Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
 • Helpt mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens warming-up buiten de lijnen en bemoeit zich niet met spelers/speelsters en kader van betrokken elftal.
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders.

Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 12:00 niet gewenst.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kantine en in de kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.