Afmelden lidmaatschap voor het nieuwe seizoen

Afmelden nieuwe seizoen.

Afmeldingen kunnen via de website aan de ledenadministratie worden doorgegeven. https://www.sewnibbixwoud.nl/afmelden/

In verband met de teamindelingen verzoeken wij leden zich voor 15 mei af te melden. De nieuwe teams moeten namelijk voor 1 juni aan de KNVB bekend gemaakt worden.

Indien dit na 15 mei gebeurt of als er helemaal geen afmelding door de ledenadministratie wordt ontvangen, worden er kosten in rekening gebracht.

 

Met vriendelijke groet,

de ledenadministratie