Winnaars minuut van SEW

Jaarvergadering SEW 2020

Het bestuur van voetbalvereniging SEW nodigt hierbij leden, ouders, vrijwilligers en overige betrokkenen bij SEW uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering.

Deze vindt plaats op 2 oktober in de Dres, Lange Dres 1, Nibbixwoud.

Aanvang: 20:30 uur.

Uiteraard worden er Corona maatregelen getroffen en daaraan gekoppelde regels opgevolgd.

Buiten de reeds aanwezigen is plaats voor 50 personen.

Graag je aanwezigheid opgeven via secretaris@sewnibbixwoud.nl incl. aantal personen. 

Blijf thuis bij klachten!

De agenda is als volgt;

 • Opening van de vergadering                                                    
 • Vaststelling notulen vorige jaarvergadering 20 september 2019        
 • Kort jaarverslag seizoen 2019-2020                                           
 • Algemene ontwikkelingen rondom onze club                                
 • Verslagen coördinatoren Selectie, Jeugd en breedtesport 2019-2020  
 • Financieel jaarverslag en begroting 2020-2021                             
 • Vaststellen begroting                                                             
 • Vaststellen contributies                                                          
 • Verslag kascommissie                                                            
 • Bestuursverkiezingen
 • Vacatures
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Wij hopen jullie gezond te mogen begroeten op deze avond!

Met sportieve groet,

Bestuur van voetbalvereniging S.E.W.

  

 

 

 

VOETBALDAGEN HERFSTVAKANTIE 2020 DE DRES O.L.V. VOETBALSCHOOL STEFAN DOL

In de herfstvakantie zijn jongens en meisjes van 6 t/m 13 jaar weer van harte welkom bij Voetbalschool Stefan Dol. Van 12 t/m 15 oktober wordt er les gegeven bij VVS ’46 in Spanbroek en op vrijdag 16 oktober wordt er gevoetbald bij S.E.W. Nibbixwoud.

Inschrijven kan via de volgende link;

Aanmeldformulier

 

Nieuwe seizoen minuut van SEW

Vanaf zaterdag 15 en dinsdag 18 augustus bij de wedstrijd van SEW 1

staan we weer met de minuut van SEW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden Kathy Lakeman 

Woensdag 12 aug 2020

Droevig bericht

Woensdag 12 augustus werd ons duidelijk dat Kathy Lakeman helaas is overleden. Kathy heeft voor SEW de afgelopen 12 jaar altijd klaar gestaan bij wedstrijden van het eerste elftal. Ze was één van onze gastvrouwen in de bestuurskamer. Ondanks haar lichamelijk ongemak die haar in de laatste jaren zeker tegenzat, was ze aanwezig om te helpen als het volgens Kathy namelijk gewoon kon. Kathy hield van de gezelligheid en was ook altijd nog even benieuwd naar het optreden van haar zoon Cor.

We verliezen met Kathy een vriendelijke, behulpzame vrouw. We denken ook aan haar man Dirk die elke thuiswedstrijd zijn inzet toont voor onze vereniging.

We wensen alle familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Bestuur SEW