Stratenvoetbal 22 juni

Stratenvoetbaltoernooi op zaterdag 22 juni:

 

Via de Kern en via de coördinatoren is er al een teamindeling en een programma gepubliceerd.

In de afgelopen weken hebben een aantal spelers zich afgemeld voor het toernooi. Ik hoop dat dit intern opgelost kan worden, want het hele schema omzetten, is een behoorlijk karwei.

 

via deze link vindt u het programma + de teamindelingen nogmaals. (in het rood de afmeldingen)

Stratenvoetbal 2019

 

SEW 1 – VIOS

Door een 3-1 overwinning op Hercules Zaandam is Vios W. de volgende tegenstander van SEW 1. Op maandag 10 Juni (2e pinksterdag) wordt deze wedstrijd gespeeld op neutraal terrein. Waar dit is volgt spoedig. De winnaar speelt 2e klasse volgende seizoen. De verliezer krijgt op zondag 16 Juni nog een kans om te promoveren.

Nieuwe Clublijn SEW

Vanaf Nu bestelbaar in de webshop

Afgelast – SEW Sportquizz 7 juni a.s.

Op 7 juni wordt de Sportquizz weer gehouden in De Dres. Geef je snel op met je team.

www.sewnibbixwoud.nl/sew-sport-quizz/

Afmelden

In verband met de teamindelingen verzoeken wij leden zich voor 15 mei af te melden. De nieuwe teams moeten namelijk voor 1 juni aan de KNVB bekend gemaakt moeten worden.

Indien dit na 15 mei gebeurt of als er helemaal geen afmelding door de ledenadministratie wordt ontvangen, worden er kosten in rekening gebracht.

Afmeldingen kunnen via de website clubinfo; ledenzaken; afmelden aan de ledenadministratie worden doorgegeven.

 

KPN-KNVB Jeugdclinic

SEW JO11-1 heeft dankzij het KNP Doelpunt van de Week in maart een clinic gewonnen. Klik hier voor het doelpunt. Het was een leuke ervaring voor het hele team, en uiteraard een onvergetelijke dag!

Herman op den kelder

Bericht van het bestuur

Herman op den kelder

In overleg en met instemming van het bestuur heeft onze voorzitter Herman op den Kelder zich teruggetrokken uit zijn bestuurlijke functie. Ruim 11 jaar heeft Herman zich met hart en ziel ingezet voor de vereniging. Zijdelings blijft Herman voorlopig betrokken bij SEW en voor de sport in het algemeen binnen onze gemeenschap. Uiteraard zullen we in de komende jaarvergadering op passende wijze afscheid van elkaar nemen.

Nieuwjaarsspeech 2019

Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2019 –  Herman op den Kelder – voorzitter SEW.

Beste leden, ereleden, leden van verdienste, geweldige vrijwilligers, sponsoren, supporters, maar zeker ook de oud SEW-ers die net in actie zijn gekomen bij onze Nieuwjaarswedstrijden.

Welkom op onze  nieuwjaarsreceptie in het jaar waarin wij alweer 90 jaar bestaan. Wij zijn blij dat u er allen weer bij bent, het is tekenend voor uw betrokkenheid bij onze verenigingen. Uiteraard gaan onze gedachten uit naar alle SEW-ers die een lastig jaar hebben gehad en naar diegenen die ook op dit moment het nodige leed te verwerken hebben.

Veranderingen.

De kerstboodschap van mijn collega voorzitter Hans Huiberts stond in het teken van veranderingen, daar zal hij straks ook zeker op terug komen. Ook ik heb mij laten inspireren door deze kapstok en zal ook mijn bevindingen eraan ophangen.

Maatschappelijke veranderingen.

De KNVB is er maar druk mee om handen en voeten te geven aan alle maatschappelijke veranderingen en trends. Individualisering, veranderende behoefte van de voetballer, vergrijzing, groei van het aantal alternatieven in vrijetijdsbesteding, om maar eens wat te noemen.

In zijn algemeenheid blijft ons ledental stabiel.  De groep meisjes en vrouwen blijft landelijk groeien en voor de groep 12-18 jarigen is het een uitdaging om ze te behouden. Het wordt allemaal veel meer maatwerk door het aanbieden van steeds meer voetbalvormen,  maar ook verschillende lidmaatschapsvormen. Wij moeten daar als vereniging op inspringen, we kunnen niet achterblijven en zullen ondernemend moeten zijn om ook in de toekomst levensvatbaar te blijven. Dat geldt voor de aanwas van leden, maar net zo goed voor onze vrijwilligers.  We moeten samenwerken met organisaties om ons heen om wellicht de last te verdelen en taken te combineren. We zullen open en uitnodigend moeten zijn voor een ieder die wil sporten of bewegen, maar ook  ondernemend zijn door te denken in kansen en mogelijkheden. We zullen oude principes wellicht over boord moeten gooien om ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven.

Multiskills SEW.

De KNVB heeft samen met andere sportbonden en NOC NSF een petitie ondertekend en aangeboden aan de politiek waarin wordt opgeroepen om bewegingsarmoede te stoppen. Minder stilzitten en meer bewegen leidt tot een gezondere en vitalere samenleving. Ook wij zien al langere tijd dat de motorische ontwikkeling van de kinderen achter blijft doordat men minder beweegt en buiten speelt. Daarnaast zien wij een trend dat kinderen zich steeds jonger aanmelden bij de club zonder dat er een goede basis is om eigen talenten verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd dreigde de gymvereniging SEW  om te vallen door een gebrek aan leden. Vanaf dat moment hebben wij besloten de koppen bij elkaar te steken om deze zorgwekkende ontwikkeling een halt toe te roepen. SEW voetbal, handbal en gym hebben samen met sportservice Westfriesland, politiek, school, BSO stappen gezet om uitvoering te geven aan de groeiende bewegingsarmoede onder met name de jonge kinderen.

Het doel: De jeugd van Nibbixwoud meer en vooral beter laten bewegen. Door het aanbieden van een multiskill programma kan de jeugd hun motoriek en fysiek verbeteren waarbij de nadruk ligt op plezier hebben in bewegen. In plaats van training met uitsluitend focus op een bal ontwikkelen de kinderen daarmee hun looptechniek, timing, valtechniek, balans en hand-oog coördinatie. Dit programma draait inmiddels zeer succesvol en zal in 2019 verder vorm gaan krijgen.

Rookvrij complex.

Ook SEW gaat komend jaar op weg naar een rookvrije accommodatie, we zullen dit stapsgewijs invoeren om in ieder geval met ingang van het nieuwe seizoen 2019/2020 volledig rookvrij te

kunnen zijn zonder concessies te doen aan de gastvrijheid op ons complex. Graag nodig ik enkelen van u uit om samen met ons de stappen te gaan zetten, wie meldt zich aan?

Veranderingen bestuurlijk.

Het jeugdbestuur heeft sinds het lopende seizoen een nieuwe voorzitter in naam van Sjaak van Neijenhof die het stokje heeft overgenomen van Maaikel Meijners. Bestuurlijk gaat er ook de komende tijd het nodige veranderen. Onze penningmeester Jos Hoogland gaat verhuizen en dat heeft er helaas toe geleid dat hij zijn functie als penningmeester neer zal leggen met ingang van het nieuwe seizoen. Ook Piet Bos, algemene zaken en vice voorzitter is bezig aan zijn laatste seizoen bij SEW als bestuurslid. Beide heren hebben te kennen gegeven als vrijwilliger betrokken te willen blijven zij het op een ander niveau. Het bestuur is zich aan het beraden op de wijze hoe wij in de toekomst invulling gaan geven aan het vertrek van Piet en Jos.

Complex

SEW  blijft werken aan het optimaliseren en verfraaien van het complex. Zo is dit jaar met behulp van enkele enthousiaste vrijwilligers, een doelenplein gerealiseerd.  Er is geïnvesteerd in een nieuwe geluidsinstallatie zoals je nergens in Wesfriesland kunt vinden. Samen met de ijsclub is een zitmaaier aangeschaft voor de groenstroken rond de velden. Ook de ideeën die aangedragen worden vanuit de supportersgroep  worden omarmd en uitgevoerd. Jan van Etten krijgt zijn SEW hoekvlaggen. Ook heeft SEW enkele SEW banners aangeschaft voor de vlaggenmasten. Nog meer ideeën?  Geef het door aan de bestuurleden.

Hoe staan we er sportief bij?

Als ik kijk naar de lagere elftallen dan hebben we in ieder geval de 45 plus die winterkampioen is geworden, dat is geweldig mannen. De andere teams staan waarschijnlijk daar waar zij horen te staan. Bij de jeugd is er voldoende trainingsaanbod en voldoende gekwalificeerd kader. Het bewaken van de kwaliteit is een continu proces en willen wij ten allen tijden verbeteren.

Het eerste elftal onder leiding van VJ Putting maakte een droomstart door,  vanaf dag 1 hadden ze  de leiding te pakken in 3A,  wat resulteerde in een periodetitel.  Na 6 wedstrijden en 18 punten en met een riante voorsprong van maar liefst 7 punten op de concurrentie werd de eerste periodetitel binnengehaald. Goed voor een mooie toetje in het voorjaar………….maar……SEW bestaat 90 jaar…….en als ik dan dagdroom…..hoe mooi zou het zijn als straks de vlag weer eens uit kan voor SEW. Ik weet de weg is nog lang, maar als onze selectie, staf, bestuur, supporters en iedereen om de selectie heen er samen in geloven en waarbij een ieder het maximale doet vanuit  zijn of haar rol,  dan blijf ik verder dromen….. en als ik dan wakker wordt…..dan wappert de vlag zo maar weer eens voor ons aller SEW.

En dan als laatste …… heb ik nog een nieuwtje voor jullie en dat gaat over het eveneens in de 3e klasse acterende SEW 2. Zij bezetten momenteel de 5e plaats en dat is bijzonder knap. Ik heb mij laten vertellen dat het zelfs een 5e plaats met perspectief is. Dat perspectief ziet ook onze assistent trainer Jacko van Leijen, wij zijn verheugd jullie te kunnen melden Jacko zijn verblijf bij SEW met in ieder geval een jaar heeft verlengd.

Ik wens jullie allemaal een gezond en sportief 2019! Herman op den Kelder Voorzitter SEW