Herman op den kelder

Bericht van het bestuur

Herman op den kelder

In overleg en met instemming van het bestuur heeft onze voorzitter Herman op den Kelder zich teruggetrokken uit zijn bestuurlijke functie. Ruim 11 jaar heeft Herman zich met hart en ziel ingezet voor de vereniging. Zijdelings blijft Herman voorlopig betrokken bij SEW en voor de sport in het algemeen binnen onze gemeenschap. Uiteraard zullen we in de komende jaarvergadering op passende wijze afscheid van elkaar nemen.

Nieuwjaarsspeech 2019

Nieuwjaarsreceptie 4 januari 2019 –  Herman op den Kelder – voorzitter SEW.

Beste leden, ereleden, leden van verdienste, geweldige vrijwilligers, sponsoren, supporters, maar zeker ook de oud SEW-ers die net in actie zijn gekomen bij onze Nieuwjaarswedstrijden.

Welkom op onze  nieuwjaarsreceptie in het jaar waarin wij alweer 90 jaar bestaan. Wij zijn blij dat u er allen weer bij bent, het is tekenend voor uw betrokkenheid bij onze verenigingen. Uiteraard gaan onze gedachten uit naar alle SEW-ers die een lastig jaar hebben gehad en naar diegenen die ook op dit moment het nodige leed te verwerken hebben.

Veranderingen.

De kerstboodschap van mijn collega voorzitter Hans Huiberts stond in het teken van veranderingen, daar zal hij straks ook zeker op terug komen. Ook ik heb mij laten inspireren door deze kapstok en zal ook mijn bevindingen eraan ophangen.

Maatschappelijke veranderingen.

De KNVB is er maar druk mee om handen en voeten te geven aan alle maatschappelijke veranderingen en trends. Individualisering, veranderende behoefte van de voetballer, vergrijzing, groei van het aantal alternatieven in vrijetijdsbesteding, om maar eens wat te noemen.

In zijn algemeenheid blijft ons ledental stabiel.  De groep meisjes en vrouwen blijft landelijk groeien en voor de groep 12-18 jarigen is het een uitdaging om ze te behouden. Het wordt allemaal veel meer maatwerk door het aanbieden van steeds meer voetbalvormen,  maar ook verschillende lidmaatschapsvormen. Wij moeten daar als vereniging op inspringen, we kunnen niet achterblijven en zullen ondernemend moeten zijn om ook in de toekomst levensvatbaar te blijven. Dat geldt voor de aanwas van leden, maar net zo goed voor onze vrijwilligers.  We moeten samenwerken met organisaties om ons heen om wellicht de last te verdelen en taken te combineren. We zullen open en uitnodigend moeten zijn voor een ieder die wil sporten of bewegen, maar ook  ondernemend zijn door te denken in kansen en mogelijkheden. We zullen oude principes wellicht over boord moeten gooien om ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven.

Multiskills SEW.

De KNVB heeft samen met andere sportbonden en NOC NSF een petitie ondertekend en aangeboden aan de politiek waarin wordt opgeroepen om bewegingsarmoede te stoppen. Minder stilzitten en meer bewegen leidt tot een gezondere en vitalere samenleving. Ook wij zien al langere tijd dat de motorische ontwikkeling van de kinderen achter blijft doordat men minder beweegt en buiten speelt. Daarnaast zien wij een trend dat kinderen zich steeds jonger aanmelden bij de club zonder dat er een goede basis is om eigen talenten verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd dreigde de gymvereniging SEW  om te vallen door een gebrek aan leden. Vanaf dat moment hebben wij besloten de koppen bij elkaar te steken om deze zorgwekkende ontwikkeling een halt toe te roepen. SEW voetbal, handbal en gym hebben samen met sportservice Westfriesland, politiek, school, BSO stappen gezet om uitvoering te geven aan de groeiende bewegingsarmoede onder met name de jonge kinderen.

Het doel: De jeugd van Nibbixwoud meer en vooral beter laten bewegen. Door het aanbieden van een multiskill programma kan de jeugd hun motoriek en fysiek verbeteren waarbij de nadruk ligt op plezier hebben in bewegen. In plaats van training met uitsluitend focus op een bal ontwikkelen de kinderen daarmee hun looptechniek, timing, valtechniek, balans en hand-oog coördinatie. Dit programma draait inmiddels zeer succesvol en zal in 2019 verder vorm gaan krijgen.

Rookvrij complex.

Ook SEW gaat komend jaar op weg naar een rookvrije accommodatie, we zullen dit stapsgewijs invoeren om in ieder geval met ingang van het nieuwe seizoen 2019/2020 volledig rookvrij te

kunnen zijn zonder concessies te doen aan de gastvrijheid op ons complex. Graag nodig ik enkelen van u uit om samen met ons de stappen te gaan zetten, wie meldt zich aan?

Veranderingen bestuurlijk.

Het jeugdbestuur heeft sinds het lopende seizoen een nieuwe voorzitter in naam van Sjaak van Neijenhof die het stokje heeft overgenomen van Maaikel Meijners. Bestuurlijk gaat er ook de komende tijd het nodige veranderen. Onze penningmeester Jos Hoogland gaat verhuizen en dat heeft er helaas toe geleid dat hij zijn functie als penningmeester neer zal leggen met ingang van het nieuwe seizoen. Ook Piet Bos, algemene zaken en vice voorzitter is bezig aan zijn laatste seizoen bij SEW als bestuurslid. Beide heren hebben te kennen gegeven als vrijwilliger betrokken te willen blijven zij het op een ander niveau. Het bestuur is zich aan het beraden op de wijze hoe wij in de toekomst invulling gaan geven aan het vertrek van Piet en Jos.

Complex

SEW  blijft werken aan het optimaliseren en verfraaien van het complex. Zo is dit jaar met behulp van enkele enthousiaste vrijwilligers, een doelenplein gerealiseerd.  Er is geïnvesteerd in een nieuwe geluidsinstallatie zoals je nergens in Wesfriesland kunt vinden. Samen met de ijsclub is een zitmaaier aangeschaft voor de groenstroken rond de velden. Ook de ideeën die aangedragen worden vanuit de supportersgroep  worden omarmd en uitgevoerd. Jan van Etten krijgt zijn SEW hoekvlaggen. Ook heeft SEW enkele SEW banners aangeschaft voor de vlaggenmasten. Nog meer ideeën?  Geef het door aan de bestuurleden.

Hoe staan we er sportief bij?

Als ik kijk naar de lagere elftallen dan hebben we in ieder geval de 45 plus die winterkampioen is geworden, dat is geweldig mannen. De andere teams staan waarschijnlijk daar waar zij horen te staan. Bij de jeugd is er voldoende trainingsaanbod en voldoende gekwalificeerd kader. Het bewaken van de kwaliteit is een continu proces en willen wij ten allen tijden verbeteren.

Het eerste elftal onder leiding van VJ Putting maakte een droomstart door,  vanaf dag 1 hadden ze  de leiding te pakken in 3A,  wat resulteerde in een periodetitel.  Na 6 wedstrijden en 18 punten en met een riante voorsprong van maar liefst 7 punten op de concurrentie werd de eerste periodetitel binnengehaald. Goed voor een mooie toetje in het voorjaar………….maar……SEW bestaat 90 jaar…….en als ik dan dagdroom…..hoe mooi zou het zijn als straks de vlag weer eens uit kan voor SEW. Ik weet de weg is nog lang, maar als onze selectie, staf, bestuur, supporters en iedereen om de selectie heen er samen in geloven en waarbij een ieder het maximale doet vanuit  zijn of haar rol,  dan blijf ik verder dromen….. en als ik dan wakker wordt…..dan wappert de vlag zo maar weer eens voor ons aller SEW.

En dan als laatste …… heb ik nog een nieuwtje voor jullie en dat gaat over het eveneens in de 3e klasse acterende SEW 2. Zij bezetten momenteel de 5e plaats en dat is bijzonder knap. Ik heb mij laten vertellen dat het zelfs een 5e plaats met perspectief is. Dat perspectief ziet ook onze assistent trainer Jacko van Leijen, wij zijn verheugd jullie te kunnen melden Jacko zijn verblijf bij SEW met in ieder geval een jaar heeft verlengd.

Ik wens jullie allemaal een gezond en sportief 2019! Herman op den Kelder Voorzitter SEW

In Memoriam Rene Berkhout

Zaalvoetbal in de Bloesem en Dres groot succes

Zaterdag 29 december stond in het teken van het jaarlijkse zaalvoetbal. De jeugd mocht het in Wognum tegen hun leeftijdsgenootjes van Spartanen opnemen. Ze hebben gestreden voor ons clubje. Ze hebben genoten en elke wedstrijd stond er weer een gedreven team klaar om de de winst te behalen. Helaas is de overwinning dit jaar naar Spartanen gegaan, maar dat mocht de pret uiteraard niet drukken. We danken jullie voor de aanwezigheid. We danken elke ouder/coach die de jongens en meisjes heeft begeleid tijdens dit toernooi.
Vanaf 17.00 uur werd er afgetrapt in de Dres. Dit jaar stonden er 6 teams klaar om lekker een balletje te trappen. Het was echter al snel duidelijk dat er wel degelijk een wil was om dit toernooi te winnen. Zeer fanatieke teams als de AZ-kazen en het team van Sander Knol hadden maar één doel: “Winnen”. Ze hadden echter concurrentie van jonge teams. Onder 15-1 had zich gesplitst in 2 teams. Ze combineerde er heerlijk op los, maar moesten uiteindelijk hun meerdere herkennen in de ‘oudjes’. Ook het team onder leiding van Barry Kok liet zich gelden. Natuurlijk het meidenteam met een echte keeper in de naam van Tristan Detmers mag niet vergeten worden in dit kleine verslag.
Bedankt voor jullie deelname allemaal. De basis voor een leuke afsluiter van het kalenderjaar is gemaakt. We gaan het volgend jaar zéker herhalen. Hopelijk kunnen we dan meer teams verwelkomen, want er is nog veel meer ruimte in het wedstrijdschema. En zeg nou zelf: Lekker voetballen met je maten is toch fantastisch. En daarna lekker nazitten  in de DRES.
Tot volgend jaar!!!

Kersttoernooi: Extra informatie

Kerst-toernooi

Zaterdag 29 december, 2018

Bloesem Wognum

 

Geachte SEW’ers,

 

In de kerstvakantie worden jullie weer verwacht in de Bloesem om samen met sv Spartanen te voetballen. We hebben dit jaar zaterdag 29 december de gehele dag de Bloesem gereserveerd om heel veel wedstrijden in te kunnen plannen. De uitslagen die jullie tegen Spartanen behalen worden meegenomen in de totaalstand. Natuurlijk is het meest belangrijk dat je plezier beleeft aan het voetballen in de zaal. In ongeveer 2 wedstrijdjes mag je je kunsten vertonen en samen met het team proberen Spartanen te verslaan. Uiteraard gaan we natuurlijk proberen om aan het einde van de dag als winnaar het toernooi af te sluiten.

 

 

Belangrijk:

– Het vervoer naar de Bloesem moet zelf geregeld worden (met je team)

– Je speelt op zaalvoetbalschoenen (of sportschoenen zonder zwarte zool)

– Je voetbalt in een korte broek.

– tenues van het team zijn hopelijk meegenomen, maar neem hoe dan ook je

blauwe voetbalkleding mee.

– Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.

– De coaches zijn verantwoordelijk voor het team (of hebben dit geregeld met

iemand anders.)

– Zorg ervoor dat je ongeveer een half uur voor aanvang van je 1ewedstrijd

aanwezig bent in de Bloesem.

– We delen de kleedkamers met SEW’ers. Waardevolle spullen alsnog goed

beschermen. (SEW stelt zich niet aansprakelijk)

– Als je niet speelt, neem je plaats op de tribune en moedig je andere SEW-

teams aan.

– Je hebt respect voor de beslissingen die worden genomen door de

scheidsrechters. We doen allemaal ons best!!

– In de zaal hangt de ‘thermometer’ met de tussenstand.

– In de zaal mag je niet eten. Een bidon met water is wel toegestaan!

 

 

 

Tot zaterdag 29 december!!!!

Zaterdag 29 december Kersttoernooi (UPDATE speelschema)

Over een aantal weken is ons jaarlijkse Kersttoernooi met Spartanen weer in de Bloesem te Wognum.

De Kabouters tot en met JO13 worden zoals gebruikelijk verwacht in Wognum.

We wachten nog even op het speelschema wat wordt verzorgd door Spartanen. Wanneer deze bekend is zal hij jullie spoedig bekend worden gemaakt.

 

Het is nog even afwachten of we ook de oudere jeugd kunnen indelen tegen Spartanen. We willen ze hier in de Dres ontvangen tegen de O15 en de O17 (ook de MO17).

 

1545384392910_Spartanen-SEWtoernooi 2018

 

SEW JO15-1 zet Poeliersbedrijf Van der Laan in de spotlights

SEW JO15-1 heeft een mooi geschenk gegeven aan hun shirtsponsor Poeliersbedrijf Van der Laan in de vorm van een ingelijste teamfoto.

 

Decemberaktie bij Duijn Teamsport

Lijsten minuut van SEW 2018/19

De lijsten voor dit seizoen zijn weer ingevuld.

Wederom een geweldige inschrijving dit jaar. Op 6 minuten na zijn alle 3 de lijsten vol. Hier spreekt vertrouwen uit dat SEW dit jaar zeer veel het doel zal kunnen vinden. Na 3 wedstrijden al 11 keer gescoord. Een betere reclame voor de Minuut van SEW kun je niet bedenken. Voor alle duidelijkheid… de eerste wedstrijd telt ook gewoon mee en wordt nu ook uitbetaald.

Het is fantastisch dat weer zoveel supporters meedoen aan dit spelletje. Ook kunt u zelf zien wat er met uw inzet is gebeurd.

Met het restant, na uitbetaling, worden er dingen meegedaan, waar we allemaal blij van worden. We hebben al het mooiste complex van West Friesland, maar er blijven ideeën binnenkomen om het nog mooier te maken. Heeft u nog een goed idee… geef het door en we gaan kijken of het realiseerbaar is. Een deel van de opbrengst van dit seizoen hebben we al besteed aan het doelenplein. Nu nog een soort van welkomszuil bij de ingang van het complex.

De gewonnen minuten worden op de website en op de facebookpagina van SEW bekend gemaakt. Uiteraard ook tijdens de wedstrijd als SEW weer heeft gescoord. Als er door SEW in blessuretijd wordt gescoord telt hij wel voor SEW maar niet voor de minutenlijst. Deze gaat tot 90 minuten en niet verder. De prijs van 90 euro wordt gedeeld door het aantal winnaars en is nooit minder dan uw inleg van 10 euro. Wint SEW met 5 gescoorde goals dan zijn er 15 winnaars van 10 euro..

Wint SEW met 1 doelpunt dan wordt de 90 euro verdeeld over de 3 winnaars en krijgt iedere winnaar een bedrag van 30 euro.

Bij 2 goals winnen de 6 gelukkigen 15 euro. En wint u?……. Dan komt helaas “Gaston” niet langs maar ik… Maar ik kom iedere 2 weken in het dorp en hem heb ik nog nooit gezien.

Piet Bos

Min. Naam Naam Naam
1 Caroline Polderman Sjaak Entius Simon Vleerlaag
2 Truus Ebbing Marit Kool ® Joop Kortekaas
3 Ab Moras Maik Hoogland Colinda Vlaming
4 Noel Groote Nina Kool ® Ria Ooijevaar
5 Laurien Schoenmaker Mats van der Laan Cor Beerepoot
6 Wilma Faber Hella verbeek Co Knol (pz)
7 Cor Wals Sjaak van Neijenhof Stan Berkhout
8 Finz Compas Martin Halfweeg Tineke de Wit
9 Ton Laan Arie Schouten Mike Ligthart
10 Sander Knol Henk Brink Gerard Broersen
11 Anja Jol Robert Jan Martin Kjell van der Laan
12 Bart Commandeur Theo Wijnker George van der Laan
13 Jose Kok Marco Bijl jr. Milan Vlaming
14 Kevin Wenker Kees Verbeek Ramon Poland
15 Yuna Keizer Maud van der Laan Lotte Bakker
16 Koos Spruit Cees Ursem
17 Owen Schoenmaker Michel Wit
18 Mark Lakeman Edwin Burger Wil Ursem
19 Liv Commandeur Sjaak Entius Harry Hoogland
20 Nick Henriet Kees Bijl Arie Koopman
21 Gijs Baten Stefan Bakker Caroline Polderman
22 Margret Nan Iris Hulst Jan Immen
23 Annette Schouten Cor Beerepoot Saskia Schouten
24 Rosan Knol Jan Grippeling Daan Schouten (Az)
25 Siem Kok (Klaverweide) Kas Stoffer Peter Steneker
26 Sascha Knol Lars de Vrueh Klaas Verlaat
27 Jose Keizer Richard Schavemaker
28 Miles Verbeek Caroline Polderman Romy Poland
29 Jesse/Daan Huisman Willem Slaman Nelly Berkhout Schilder
30 Truus Nan Joey Hoogland Sjaak van Neijenhof
31 Dani op den Kelder Per Stoffer Gerrit Appelman
32 Vinn Schoenmaker Rens Kieftenburg George van der Laan
33 Karen Pijlman Marieke Houtsma Hans Hinke
34 Isabelle Groote Git Berkhout Gerard Huisman
35 Nico Faber Jetty Spruit Theo op den Kelder
36 Tim op den Kelder Josefien Karsten Dirk Lakeman
37 Bas Bos Dylan Vlaar Peter Ooijevaar
38 Ruud Spruit Edwin Burger Steef Schouten (Az)
39 Nel Martin Willem Slaman Ria Doodeman
40 Gerard Berkhout Frans Keizer Piet Ursem
41 Tinus Kok Milou Huisman Piet Buis
42 Vigo Schoenmaker Jolanda Reuser Irene Brink
43 Piet Bos Sophie Huisman (J) Thomas Ursem
44 Liv op den Kelder Celine Loos Arie Koopman
45 Edwin Burger Hans Knol Siem Koning
46 Sam Meijners Josefien Karsten Kevin Wenker
47 Atie Kroon Piet Spruit Lida Knol
48 Koos Spruit Nico op den Kelder Hans Hinke
49 Robbin Zuiker Yara Mol (P) Ton Knol
50 Nienke Bos Maik Hoogland Noa Vlaming
51 Maarten Kroon Tom Henriet Sven Wijte
52 Maurice Kroon June Verbeek Piet Knol (sr)
53 Anita Schouten Ramon Stoffer Wim Commandeur
54 Gerda Schoenmaker Pien van der Laan Anne Schouten (Jd)
55 Dirk Spruit Jeugd SEW
56 Kian Schoenmaker Sjaak Wittenberg Joram Verlaat
57 Ton Knol Martin Halfweeg Sjaak van Neijenhof
58 Elly Laan Hans Knol
59 Gerard Schilder Glenn Vlaar Jorre Schavemaker
60 Truus Nan Meike Grippeling Sem Bijl
61 Jeroen Nan Sjoerd Bakker Liesbeth Huisman
62 Wout Borst Elly Doodeman Senna Berkhout
63 Piet Kok Jan Karsten (sr) Tom Henriet
64 Kees Koomen Diana Deken Jaap Mol
65 Yoeri Visser Theo Boots Arno Vlaming
66 Kai Meijners Henny Boots Brouwer Peter Knol
67 Sabine Keizer Moniek Mels Co Knol (Cz)
68 Antoinette Nan Lisette Stoffer Arie Koopman
69 Olivia Titahema Jesse Mol (P) Peter Schouten
70 Vincent Baten Nikki Mol (P) Sem op den Kelder
71 Sven Kok Ben Verbeek Jolanda Borger
72 Andre Veeken Koos Wenker Wies van der Laan
73 Melissa Visser Wendy van der Laan Jan Schouten (Sr)
74 Tom Henriet Milou Huisman (T) Lars Verbeek
75 Anneke Kok (Klaverweide) Liesbeth Huisman Sjaak Berkhout (Dreef)
76 Anita Spil Co Berkhout Luc Poland
77 Maurice Kroon Nico Huisman Erik Buis
78 Djess Compas Daan Karsten Daan Karsten
79 Fred Hoogland Peter Bot
80 Daley Keizer Marco Bijl (jr) Joset Schouten (Jd)
81 Patrick Kok Arie Schouten Martijn Doodeman
82 Jorn Groote Joke Jurriens Jan Hulst
83 Kevin Wenker Jesse Huisman (J) Jim Schouten (Az)
84 Nanda Knol Peter Hilhorst Joey Vlaming
85 Myrna Schoenmaker Thijs Koning Tineke Broersen
86 Wim Schoenmaker Frits Konijn Hans de Wit
87 Sepp Schoenmaker Bert Verbeek Floor van der Laan
88 Barry Kok Theo Boots Kathy Lakeman
89 Rolof op den Kelder Mel van der Laan Mitch Rekveld
90 Jolanda Borger Sarah Koning Max Bakker

Jaarvergadering 2018