Teamindeling seizoen 2021-2022

In het nieuwe seizoen hopen we weer lekker te kunnen voetballen zonder maatregelen. Het bestuur is daarom al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Daar hoort ook de teamindeling bij.

De teamindeling moet voor begin juni bekend zijn!
Wij verwelkomen u graag volgend seizoen weer als lid, maar mocht u uw lidmaatschap of dat van uw kind toch willen opzeggen, het verzoek om dit dan te doen voor 15 mei.

Afmeldingen kunnen via de website aan de ledenadministratie worden doorgegeven.

Afmelden

Met vriendelijke groet het bestuur