De minuten zijn voor de tweede seizoenshelft opnieuw ingedeeld!

Kijk welke minuut jij hebt op De Minuut van SEW – Nibbixwoud S.E.W.