Jaarvergadering 2023

Het bestuur van voetbalvereniging SEW nodigt hierbij leden, ouders, vrijwilligers en overige betrokkenen bij SEW uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering seizoen 2023/2024.

 

Datum: 22 september 2023
Locatie: de Dres, Lange Dres 1, Nibbixwoud
Aanvang: 20:30 uur.

De agenda is als volgt;
1)  Opening van de vergadering
2)  Vaststelling notulen jaarvergadering 2022-2023
3)  Kort jaarverslag seizoen 2022-2023
4)  Algemene ontwikkelingen rondom onze club
5)  Verslagen coördinatoren Selectie, Jeugd en breedtesport 2022-2023
6)  Sponsoring en PR
7)  Financieel jaarverslag en begroting 2023-2024
8)  Vaststellen begroting
9)  Vaststellen contributies
10)  Verslag kascommissie
11)  Bestuursverkiezing en benoemingen
12)  Vacatures
13)  Rondvraag
14)  Afsluiting

Wij hopen jullie allen te mogen begroeten op deze jaarvergadering.

Met sportieve groet,
Bestuur van voetbalvereniging S.E.W.

 

 

Beste leden, supporters, sponsoren en vrijwilligers van v.v. S.E.W.,

Het nieuwe seizoen 2023-2024 staat bijna weer op het punt van beginnen. Ook al zitten we  momenteel nog volop in de vakantieperiode, wij als bestuur blijven toch op de achtergrond weer bezig om alles weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Een seizoen waarin het e.e.a. gaat veranderen. Dit willen wij u graag even via dit bericht mededelen. Wat gaat er veranderen?

Na jaren lang entree te hebben gevangen bij de thuiswedstrijden van SEW 1 is dit vanaf het komende seizoen niet meer aan de orde. Bij de meeste verenigingen is er geen kassa meer maar wel een loterij. Dus ook de seizoenkaarten zijn hiermee verleden tijd. We hopen dat een ieder die komt kijken dus loten gaat kopen bij Cor en Veer bij de ingang van het complex. Zij zorgen al een aantal jaren voor mooie prijzen. Ook staan we weer met de minuut van S.E.W.. Dit is al jaren een succesvol concept waar we ook nu weer mee doorgaan (€10,00 per inleg). Ook kan men lid worden van de Blauwe Colonne. Info hierover bij Hans Hinke en/of Jan Hulst.

In de loop van het seizoen gaan we ook stoppen met het schenken van limonade en/of thee in de rust  bij de jeugd en de senioren. De bekertjes zijn grotendeels gemaakt van plastic wat slecht is voor het milieu en gezien de hoeveelheid thee die we aldoor moeten weggooien alsmede niet gebruikte bekertjes die niet teruggebracht worden maar gewoon weggegooid worden en tel daarbij op dat er meer suiker op de kleedkamervloer achterblijft dan dat het gebruikt wordt waar het voor nodig is dan is het voor ons een goede rede om hier mee te stoppen. We raden dan ook een ieder aan om zelf een bidon van huis mee te nemen met je eigen limo of sportdrankje daarin. Scheelt een hoop kosten voor de club en ook een berg afval minder!!

Verder gaat de club over op een systeem genaamd “Taakie” . Dit is een app waarin ieder lid vanaf 15 jaar wordt gevraagd een taak bij de club uit te voeren. Voor beneden de 15 wordt het een verzoek voor 1 van de ouders. Hoe dit verder gaat uitpakken wordt in een brief elders in deze kern duidelijk. Wij zullen dit samen met de handbal (blijven wel ieder apart vrijwilligers werven) naar buiten brengen. Wordt dus vervolgd!!!!

Wij hopen op ieders begrip voor bovenstaande aanpassingen en wensen iedereen een sportief en succesvol seizoen toe.

 

Bestuur S.E.W. voetbal