Jaarvergadering SEW 2019

 

 

Het bestuur van voetbalvereniging SEW nodigt hierbij alle leden, ouders, vrijwilligers en

overige betrokkenen bij SEW uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering.

Deze vindt plaats op 20 september 2019 in de Dres, Lange Dres 1, Nibbixwoud.

Aanvang: 20:30 uur.

 

De agenda is als volgt;

 1. Opening van de vergadering
 2. Vaststelling notulen vorige jaarvergadering 21 september 2018
 3. Kort jaarverslag seizoen 2018-2019
 4. Algemene ontwikkelingen rondom onze club
 5. Verslagen coördinatoren Selectie, Jeugd en breedtesport 2018-2019
 6. Financieel jaarverslag en begroting 2019-2020
 7. Vaststellen begroting
 8. Vaststellen contributies
 9. Verslag kascommissie
 10. Bestuursverkiezingen:
  • Aftredend en niet herkiesbaar; Piet Bos, Algemeen Bestuur
  • Aftredend en niet verkiesbaar; Celine Loos, Dames en breedtesport
  • Aftredend en niet verkiesbaar; Co Knol, Onderhoud
  • Verkiesbaar op voordracht bestuur; Patricia Visser, Dames en breedtesport
 11. Vacatures
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting

 

Wij hopen jullie te mogen begroeten op deze avond!

 

Met sportieve groet,

Bestuur van voetbalvereniging S.E.W.