Minuut van SEW

De genoteerde minuten van voor de winterstop  zullen na de winterstop hetzelfde blijven.

Er zal dus niet opnieuw gehusseld worden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur