Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2018- Herman op den Kelder – voorzitter SEW

Beste leden, ereleden, leden van verdienste, onze geweldige vrijwilligers, sponsoren, supporters, maar zeker ook de oud SEW-ers die net in actie zijn gekomen bij onze traditionele nieuwjaar wedstrijden, welkom op de nieuwjaarsreceptie die we  jaarlijks samen met de handbal organiseren. Zo ook dit jaar weer en nu voor de 2e keer hier, maar nu op de vrijdagavond, in de Dres. Dat blijft onze avond! Speciaal wil ik hier toch nog noemen de aanwezigheid van Elly Doodeman de vrouw van ons actieve erelid Hans Doodeman, sinds 1992, die eind november van ons is heengegaan. En de aanwezigheid van Linda Schilder, de vrouw van Ko. Onze vrijwilligers Koos Wenker en Gerard Admiraal wil ik ook nog noemen vanwege hun prachtige onderscheiding als Ridder min de Orde van Oranje Nassau die zij mochten ontvangen van de Koning vlak voor Koningsdag. En dat komt mede door jullie verdienste voor SEW, wij zijn trots op jullie!

 

Als ik terugkijk naar 2017 dan zie ik vooral een jaar waarin we ons settelden aan de Dres, vele klussen zijn geklaard door onze vrijwilligers. Soms voelt het hier nog ongemakkelijk maar bovenal zijn we trots op de prachtig, door legionella geteisterde, accommodatie. Samenwerken, verbinden en verenigen door te denken in kansen en mogelijkheden waren mijn bemoedigende woorden voor 2017 maar blijven van kracht in 2018. Sportief was het niet het beste jaar van SEW, al konden we wel een kampioenschap van SEW 5 noteren en waren de veteranen alweer winterkampioen. We konden met ons 1e elftal handhaving in de 3e klasse uiteindelijk veilig stellen. Inmiddels zijn we  samen met onze nieuwe hoofdtrainer Volkert Jan Putting en een paar gerichte aankopen de goede weg ingeslagen. Kampioen worden kan nog steeds en daar gaan we voor de komende maanden. Wat zou het mooi zijn als we weer eens een prijs konden pakken. Ik kan jullie melden dat het contract met onze hoofdtrainer met 2 seizoenen is verlengd, daaruit spreekt vertrouwen van beide kanten voor de toekomst. Volkert zal vanuit zijn positie ook aandacht gaan geven aan onze jeugdopleiding. Mooi om te zien dat er vandaag 8 SEW trainers hun diploma Basismodule Jeugd voetbal trainer hebben uitgereikt gekregen.

In 2018 zullen we meer aandacht gaan besteden aan de SEW identiteit en het thuis gevoel op de Dres en in het Grand café, voor ons SEW-ers de kantine. We willen iedereen op ons complex een gevoel geven van “welkom bij SEW”. In 2017 hebben we, naast een geweldige kabouteraanwas, diverse nieuwe kinderen en ouders van dorpen om eens heen als lid in mogen schrijven. Als wij ook deze nieuwe instroom een warm welkom en een thuis gevoel kunnen geven dan zal deze trend zich zeker doorzetten. Vooral ook als je beseft dat het aantal clubs de laatste jaren flink is gedaald in aantal. 1979 waren nog 7972 en in 2017 nog maar 3027 het  ledental groeide juist door naar vandaag de dag 1,2 mio actieve leden. SEW op dit prachtige complex heeft nu plotseling een geweldig  groei en toekomstperspectief. Het is aan onze generatie om het een succes te laten worden.

En dan zijn er nog nieuwe activiteiten in ontwikkeling zoals het 50 plus voetbal naar een idee van Siem Koning. U kunt zich aanmelden of langs komen op de woensdag van 19.30 -20.30. Meld je aan bij Celine Loos, coördinator breedtesport. Op en rond ons sportcomplex zal op 28 januari de Drescross plaats vinden, een mooi initiatief van een aantal jongens waar wij van harte aan mee werken. Ook zullen we het SEW zaalvoetbal meer gaan promoten. Op 8 juli is er het G-toernooi in een nieuw format en begin september komt er een grote SEW dag voor alle teams, sponsoren, vrijwilligers en supporters met aansluitend een feestavond met live muziek. Ook wordt er gewerkt aan een eigen SEW jeugdtoernooi op 7 juli. Zoals het vroegere Piet Nan toernooi. De veiling was natuurlijk weer geweldig geslaagd waarbij er ook een mooi startbedrag is verworven samen met de handbal voor het realiseren van de beachvelden in 2018. De vrijwilligersavond samen met de handbal verschijnt komend voorjaar ook weer op de agenda.

Vergeten te melden op de receptie maar zeker niet minder belangrijk is dat ik onze nieuwe bestuursleden Freddy Groote (secretaris) en Diana Deken (ledenadministratie) ook vanaf dit podium van harte welkom wil heten en veel succes wens. Verder wil ik jullie nog een aantal vacatures melden. Wij zijn op zoek naar een nieuwe Jeugdvoorzitter of ster en wij zoeken een voorzitter voor het SEW 90 jaar comité. Op 2-9-2019 bestaan wij namelijk alweer 90 jaar. Het moet een feest worden.

 

Ik wens jullie allemaal een gezond en sportief 2017! Herman op den Kelder Voorzitter SEW