Teamindeling seizoen 2022-2023

Het huidige seizoen loopt alweer bijna teneinde, het technisch hart (TH) zal deze maand beginnen met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2022-2023 zij willen graag weten wie er lid blijven. Uiteraard willen we natuurlijk graag dat iedereen verder gaat volgend seizoen, maar mocht u uw lidmaatschap of dat van uw kind toch willen opzeggen, het verzoek om dit dan te doen voor uiterlijk 15 mei.

Afmeldingen kunnen via de website aan de ledenadministratie worden doorgegeven.

Afmelden

Met vriendelijke groet het bestuur.