Aanmelden nieuwe leden

In verband met een technische storing was het een tijd niet mogelijk om je als nieuw lid aan te melden op onze site.

Hierdoor zijn aanmeldingen niet bij de ledenadministratie binnen gekomen.

Mocht u geen reactie hebben gehad van onze ledenadministratie dan verzoeken we u om opnieuw gebruik te maken

van het aanmeldformulier.

https://www.sewnibbixwoud.nl/lid-worden/