Voordracht voorzitter

Het bestuur van SEW is verheugd mede te kunnen delen dat we op de komende jaarvergadering Adri Schouten kunnen voordragen als nieuwe voorzitter.
Het bestuur denkt in Adri een capabele persoon te hebben gevonden.
We gaan ervan uit dat Adri op de steun van de leden op de komende jaarvergadering kan rekenen.