In memoriam Jan Entius

In memoriam – Jan Entius

Zondag 26 januari is er vooraf aan de wedstrijd van SEW 1 stilgestaan bij het overlijden van Jan Entius en onderstaande tekst voorgedragen:  

Afgelopen dinsdag 21 januari bereikte ons het droevige bericht dat op 77 jarige leeftijd Jan Entius is overleden.

Jan Entius heeft veel voor de gemeenschap van Nibbixwoud betekent dus vandaar reden genoeg om hier nu even bij stil te staan.

Jan Entius is voor zijn jarenlange inzet in 2007 eervol koninklijk onderscheiden en benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

In 2008 nam Jan Entius afscheid als wethouder en werd hij benoemd tot de eerste ereburger van de gemeente Medemblik.

Jan Entius was van oudsher een SEW supporter en heeft vele wedstrijden van SEW langs de lijn gestaan. Tevens is hij 4 jaar lang voorzitter van onze club geweest.

Jan Entius heeft zich ook jarenlang ingezet om de dorpsaccommodatie, waar we nu met z’n allen gebruik van kunnen maken, te realiseren op zowel persoonlijke titel als uit monde van de Stichting Nibbik Uit.

Jan Entius, gerespecteerd en gewaardeerd en voor altijd een trots Nibbikker.

Dit moment willen wij graag even samen in gedachten zijn bij Ria, de kinderen, kleinkinderen en overige familie.